Škôlka plávania

Plávanie patrí k neodmysliteľnej súčasti ľudského života. Hlavným cieľom nášho kurzu je odbúrať strach ružinovských škôlkarov z vody a naučiť ich základy plávania na 8 výukových hodinách. V mesiacoch apríl až jún pripravujeme tieto kurzy pod vedením profesionálnych trénerov v plavárni Slovnaft.

Škôlka plávania v školskom roku 2022/2023:

I. Turnus (2.3. – 28.3.2023)

 • každý Utorok a Štvrtok v čase 9:00 – 11:15 hod
 • zapojené materské školy: Budovateľská, Borodáčova, Šťastná, Haburská 6
 • počet zúčastnených detí: 132

II. Turnus (30.3. – 2.5.2023)

 • každý Utorok a Štvrtok v čase 9:00 – 11:15 hod
 • zapojené materské školy: Gemerská, Miletičova, sv. Vincent de Paul, Západná
 • počet zúčastnených detí: 123

III. Turnus (9.5. – 1.6.2023)

 • každý Utorok a Štvrtok v čase 9:00 – 10:30 hod
 • zapojené materské školy: Stálicová, Tekovská
 • počet zúčastnených detí: 66

IV. Turnus (6.6. – 29.6.2023)

 • každý Utorok a Štvrtok v čase 9:00 – 11:15 hod
 • zapojené materské školy: Haburská 4, Medzilaborecká, Palkovičova, Prešovská, Nevädzová
 • počet zúčastnených detí:

Základné informácie o Škôlke plávania:
Miesto
: Plaváreň Slovnaft, Vlčie hrdlo 5868, 821 07 Bratislava

Deň a čas: podľa turnusu

Počet výukových hodín: 8 (1 výuková hodina = 45 minút)

Poplatok: 35 EUR (cena zahŕňa dopravu, licencovaných trénerov, šatne a plavecký bazén, plaveckú čiapku, diplom o absolvovaní a sladkosť)

Podmienky účasti:

 • vek 5 – 6 rokov (predškoláci)
 • uhradenie účastníckeho poplatku
 • vyplnenie dokumentov (Prihláška, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Súhlas zákonného zástupcu s účasťou dieťaťa na Škôlke plávania)
 • vlastné plavky, uterák, šľapky

Upozornenia:

 • Poplatok za neabsolvované hodiny z dôvodu ochorenia či osobných dôvodov sa nebude vracať!
 • RŠK, p. o. si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v nevyhnutných prípadoch.
 • Teplota vody v plaveckom bazéne je v rozmedzí 27 – 28°C.
 • RŠK, p. o. nezodpovedá za odložené a cenné veci.
 • Vstup rodičom a verejnosti do priestorov plaveckého bazéna bude povolený len na balkón!

Na stiahnutie:


Organizácia a administrácia:
Ing. Andrej Pustay – zodpovedná osoba za RŠK, p. o.
tel: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk