Škôlka plávania

Plávanie patrí k neodmysliteľnej súčasti ľudského života. Hlavným cieľom nášho kurzu je odbúrať strach ružinovských škôlkarov z vody a naučiť ich základy plávania na 8 výukových hodinách. V mesiacoch apríl až jún pripravujeme tieto kurzy pod vedením profesionálnych trénerov v plavárni Slovnaft.

Škôlka plávania v školskom roku 2023/2024:

I. Turnus (12.3. – 11.4.2024)

 • každý Utorok a Štvrtok v čase 8:45 – 11:00 hod
 • zapojené materské školy: ET Haburská 6, MŠ Miletičova, MŠ Borodáčova, ET Gemerská
 • počet zúčastnených detí: 113

II. Turnus (16.4. – 9.5.2024)

 • každý Utorok a Štvrtok v čase 8:45 – 11:00 hod
 • zapojené materské školy: MŠ Stálicová, MŠ Šťastná, EP Vietnamská, MŠ Ivanská cesta
 • počet zúčastnených detí: 108

III. Turnus (14.5. – 6.6.2024)

 • každý Utorok a Štvrtok v čase 8:45 – 11:00 hod
 • zapojené materské školy: MŠ Medzilaborecká, ET Haburská 4, MŠ Západná, MŠ Prešovská
 • počet zúčastnených detí: 130

IV. Turnus (11.6. – 27.6.2024)

 • každý Utorok a Štvrtok v čase 9:00 – 11:00 hod
 • zapojené materské školy: EP Palkovičova, EP Budovateľská, MŠ sv. Vincenta de Paul, EP Tekovská
 • počet zúčastnených detí:

Základné informácie o Škôlke plávania:
Miesto
: Plaváreň Slovnaft, Vlčie hrdlo 5868, 821 07 Bratislava

Deň a čas: podľa turnusu

Počet výukových hodín: 8 (1 výuková hodina = 45 minút)

Poplatok: 35 EUR (cena zahŕňa dopravu, licencovaných trénerov, šatne a plavecký bazén, plaveckú čiapku od RŠK, diplom o absolvovaní a sladkosť)

Podmienky účasti:

 • vek 5 – 6 rokov (predškoláci)
 • uhradenie účastníckeho poplatku
 • vyplnenie dokumentov (Prihláška, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Súhlas zákonného zástupcu s účasťou dieťaťa na Škôlke plávania)
 • vlastné plavky, uterák, šľapky, plavecká čiapka

Upozornenia:

 • Poplatok za neabsolvované hodiny z dôvodu ochorenia či osobných dôvodov sa nebude vracať!
 • RŠK, p. o. si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v nevyhnutných prípadoch.
 • Teplota vody v plaveckom bazéne je v rozmedzí 27 – 28°C.
 • RŠK, p. o. nezodpovedá za odložené a cenné veci.
 • Vstup rodičom a verejnosti do priestorov plaveckého bazéna bude povolený len na balkón!

Na stiahnutie:


Organizácia a administrácia:
Ing. Andrej Pustay – zodpovedná osoba za RŠK, p. o.
tel: +421 908 730 425
e-mail: cinnost@rskruzinov.sk

Tréneri:
Alica MANCOVÁ, Antónia LAGRONOVÁ, Petra VALO, Lukáš VALO, Šimon MIŽÚR, Miloš BOŽIK