Project Description

Škôlka plávania

Plávanie patrí k neodmysliteľnej súčasti ľudského života. Hlavným cieľom nášho kurzu je odbúrať strach ružinovských škôlkárov z vody a naučiť ich základy plávania na 8 výukových hodinách. V mesiacoch september až október a apríl až jún pripravujeme tieto kurzy pod vedením profesionálnych trénerov v plavárni Slovnaft.

Škôlka plávania v školskom roku 2019/2020:

I. Turnus (10.9. – 3.10.2019)

    • zapojené materské školy: MŠ Stálicová, MŠ Šťastná, ET Palkovičová, ET Haburská 6
    • počet zúčastnených detí: 123
  • Variabilný symbol: 100119

II. Turnus (26.3. – 28.4.2020)

  • zrušené z dôvodu ochorenia koronavírusu (COVID-19)

III. Turnus (30.4. – 26.5.2020)

  • zrušené z dôvodu ochorenia koronavírusu (COVID-19)

IV. Turnus (28.5. – 23.6.2020)

  • zrušené z dôvodu ochorenia koronavírusu (COVID-19)

Informácie o platbe:
Cena: 30 EUR
Bezhotovostný prevod na IBAN: SK02 1100 0000 0026 6570 4028
Variabilný symbol: podľa turnusu
Poznámka: meno dieťaťa a názov materskej školy


Organizácia, administrácia a vedenie kurzu:
Ing. Andrej Pustay – zodpovedná osoba za RŠK, p. o.
tel: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk