Project Description

Škôlka plávania

Plávanie patrí k neodmysliteľnej súčasti ľudského života. Hlavným cieľom nášho kurzu je odbúrať strach ružinovských škôlkárov z vody a naučiť ich základy plávania na 8 výukových hodinách. V mesiacoch september až október a apríl až jún pripravujeme tieto kurzy pod vedením profesionálnych trénerov v plavárni Slovnaft.

Škôlka plávania v školskom roku 2021/2022 (Momentálne v príprave !!!):

I. Turnus (xx.yy. – xx.yy.2022)

 • termín:
 • zapojené materské školy:
 • počet zúčastnených detí:

Základné informácie o Škôlke plávania:
Miesto
: Plaváreň Slovnaft, Vlčie hrdlo 5868, 821 07 Bratislava

Deň a čas: podľa turnusu

Počet výukových hodín: 8 (1 výuková hodina = 45 minút)

Poplatok: 30 EUR (cena zahŕňa dopravu, licencovaných trénerov, šatne a plavecký bazén, plavecká čiapka, diplom o absolvovaní a sladkosť)

Podmienky účasti:

 • vek 5 – 6 rokov (predškoláci)
 • uhradenie účastníckeho poplatku
 • vyplnenie dokumentov (Prihláška, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Súhlas zákonného zástupcu s účasťou dieťaťa na Škôlke plávania)
 • vlastné plavky, uterák, šľapky

Upozornenia:

 • Poplatok za neabsolvované hodiny z dôvodu ochorenia či osobných dôvodov sa nebude vracať!
 • V prípade nútenej karantény bude materská škola pokračovať v Škôlke plávania ďalej do jeho naplnenia. RŠK, p. o. si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.
 • RŠK, p. o. nezodpovedá za odložené a cenné veci.
 • Vstup rodičom a verejnosti do priestorov plaveckého bazéna bude ZAKÁZANÝ!

Organizácia a administrácia:
Ing. Andrej Pustay – zodpovedná osoba za RŠK, p. o.
tel: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk