Project Description

Škôlka plávania

Plávanie patrí k neodmysliteľnej súčasti ľudského života. Hlavným cieľom nášho kurzu je odbúrať strach ružinovských škôlkarov z vody a naučiť ich základy plávania na 8 výukových hodinách. V mesiacoch apríl až jún pripravujeme tieto kurzy pod vedením profesionálnych trénerov v plavárni Slovnaft.

Škôlka plávania v školskom roku 2021/2022:

I. Turnus (5.4. – 5.5.2022)

 • každý Utorok a Štvrtok v čase 9:00 – 11:15 hod
 • zapojené materské školy: MŠ Stálicová, MŠ Haburská 6, MŠ Západná
 • počet zúčastnených detí: 136

II. Turnus (10.5. – 2.6.2022)

 • každý Utorok a Štvrtok v čase 9:00 – 11:15 hod
 • zapojené materské školy: MŠ Šťastná, MŠ Prešovská, MŠ Piesočná, MŠ Tekovská
 • počet zúčastnených detí: 131

III. Turnus (7.6. – 30.6.2022)

 • každý Utorok a Štvrtok v čase 9:00 – 11:15 hod
 • zapojené materské školy: MŠ Palkovičová, MŠ Haburská 4, MŠ Medzilaborecká, MŠ sv. Vincenta de Paul
 • počet zúčastnených detí: 134

Základné informácie o Škôlke plávania:
Miesto
: Plaváreň Slovnaft, Vlčie hrdlo 5868, 821 07 Bratislava

Deň a čas: podľa turnusu

Počet výukových hodín: 8 (1 výuková hodina = 45 minút)

Poplatok: 30 EUR (cena zahŕňa dopravu, licencovaných trénerov, šatne a plavecký bazén, plaveckú čiapku, diplom o absolvovaní a sladkosť)

Podmienky účasti:

 • vek 5 – 6 rokov (predškoláci)
 • uhradenie účastníckeho poplatku
 • vyplnenie dokumentov (Prihláška, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Súhlas zákonného zástupcu s účasťou dieťaťa na Škôlke plávania)
 • vlastné plavky, uterák, šľapky

Upozornenia:

 • Poplatok za neabsolvované hodiny z dôvodu ochorenia či osobných dôvodov sa nebude vracať!
 • V prípade nútenej karantény bude materská škola pokračovať v Škôlke plávania ďalej do jeho naplnenia. RŠK, p. o. si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.
 • Teplota vody v plaveckom bazéne je v rozmedzí 27 – 28°C.
 • RŠK, p. o. nezodpovedá za odložené a cenné veci.
 • Vstup rodičom a verejnosti do priestorov plaveckého bazéna bude ZAKÁZANÝ!

Organizácia a administrácia:
Ing. Andrej Pustay – zodpovedná osoba za RŠK, p. o.
tel: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk