Miniolympiáda

Športovo zábavné dopoludnie pre ružinovských škôlkarov. RŠK, p. o. pripravuje v mesiacoch máj – jún sériu podujatí v jednotlivých materských školách po celom Ružinove. Každoročne sa do tejto krásnej športovej akcie zapája väčšina materské školy z Ružinova, čo znamená, že v spomínaných mesiacoch aktívne športuje viac ako 1 500 detí vo veku od 3 do 7 rokov.

Miniolympiáda v školskom roku 2023/2024:

Máj – Jún 2024

  • každý deň v doobedňajších hodinách
  • počet zapojených materských škôl: 27
  • počet zúčastnených detí:

MŠ Prešovská = 5 tried, 80 detí
EP Vietnamská =2 triedy, 42 detí
MŠ Miletičova = 5 tried,
ET Gemerská = 1 trieda,
MŠ Bancíkovej = 8 tried,
MŠ Šťastná = 6 tried,
EP Šalviová = 3 triedy,
MŠ Medzilaborecká = 4 triedy,
EP Budovateľská = 3 triedy,
ET Hraničná = 2 triedy,
EP Rádiová = 2 triedy,
MŠ Západná = 9 tried,
EP Banšelová = 2 triedy,
ZŠ s MŠ Borodáčova = 4 triedy,
MŠ Velehradská = 3 triedy,
EP Palkovičova = 5 tried,
EP Astrová = 3 triedy,
ET Haburská 4 = 4 triedy,
MŠ Stálicová = 8 tried,
MŠ Exnárova = 7 tried,
EP Tekovská = 2 triedy,
MŠ Piesočná = 6 tried,
MŠ Ivanská cesta = 2 triedy,
MŠ Pivonková = 5 tried,
ET Haburská 6 = 5 tried.
ET Tomášikova = 3 triedy,
EP Nevädzová = 4 triedy,


Organizácia a administrácia:
Ing. Andrej Pustay – zodpovedná osoba za RŠK, p. o.
tel: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk