Škôlka korčuľovania

Kurz „Škôlka korčuľovania“ patrí k tomu najpopulárnejšiemu medzi našimi ružinovskými škôlkarmi. RŠK, p. o. využíva svoje domovské prostredie Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu. Deti z materských škôl rozdelené do skupín podľa výkonnosti pracujú na zdokonaľovaní svojich korčuliarskych schopností pod vedením licencovaných trénerov na ôsmich výukových hodinách.

Škôlka korčuľovania v školskom roku 2023/2024 :

I. Turnus (12.10. – 9.11.2023)

 • každý Utorok a Štvrtok v čase 08:45 – 11:00 hod.
 • zapojené materské školy: EP Budovateľská, MŠ Prešovská, MŠ Stálicová, MŠ Exnárova
 • počet zúčastnených detí: 110

II. Turnus (14.11. – 7.12.2023)

 • každý Utorok a Štvrtok v čase 09:00 – 10:30 hod.
 • zapojené materské školy: MŠ Borodáčova, MŠ Západná, MŠ Ivanská cesta
 • počet zúčastnených detí: 82

III. Turnus (9.1. – 1.2.2024)

 • každý Utorok a Štvrtok v čase 08:45 – 11:00 hod.
 • zapojené materské školy: MŠ Miletičova, EP Palkovičova, ET Gemerská, MŠ Medzilaborecká, ET Haburská 4
 • počet zúčastnených detí: 130

IV. Turnus (6.2. – 29.2.2024)

 • každý Utorok a Štvrtok v čase 08:45 – 11:00 hod.
 • zapojené materské školy: ET Haburská 6, MŠ Šťastná, MŠ sv. Vincenta de Paul, EP Nevädzová
 • počet zúčastnených detí: 141

Základné informácie o Škôlke korčuľovania:
Miesto
: Zimný Štadión Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4

Deň a čas: podľa turnusu

Počet výukových hodín: 8 (1 výuková hodina = 45 minút)

Poplatok: 35 EUR (cena zahŕňa dopravu, licencovaných trénerov, šatne a ľadovú plochu, diplom o absolvovaní a sladkosť)

Podmienky účasti:

 • vek 5 – 6 rokov (predškoláci)
 • uhradenie účastníckeho poplatku
 • vyplnenie dokumentov (Prihláška, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Súhlas zákonného zástupcu s účasťou dieťaťa na Škôlke korčuľovania)
 • vlastné nabrúsené korčule, prilba (hokejová alebo lyžiarska), čiapka
 • nepromokavé teplé oblečenie a rukavice

Upozornenia:

 • Poplatok za neabsolvované hodiny z dôvodu ochorenia či osobných dôvodov sa nebude vracať!
 • RŠK, p. o. si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v nevyhnutných prípadoch.
 • RŠK, p. o. nezodpovedá za odložené a cenné veci.
 • Vstup rodičom a verejnosti do priestorov zimného štadióna bude povolený len na tribúnu!

Na stiahnutie:


Organizácia a administrácia:
Ing. Andrej Pustay – zodpovedná osoba za RŠK, p. o.
tel: +421 908 730 425
e-mail: cinnost@rskruzinov.sk

Tréneri:
Ema GABÁNIOVÁ, Romana KOŠECKÁ, Jana HLINKOVÁ, Dominik VITEK, Roman JÁGERSKÝ, Tomáš SVÍČKA, Petra VALO, Zuzana ĎURKOVSKÁ, Laura ŠULÍKOVÁ, Lucia HLAVÁČKOVÁ