Do škôlky plávania – III. turnusu, sa zapojilo 65 detí z 2 materských škôl. Malí vodníci boli rozdelení do výkonnostných skupín, kde sa im venovali licencovaní tréneri. Deti sa na 8 výukových hodinách postupne naučili základy plávania. Od jednoduchého ponorenia hlavy do vody sa postupne niektoré deti dostali až po plavecké techniky ako sú kraul a znak. Tie najzdatnejšie deti svoju techniku len zdokonaľovali, prípadne sa učili náročnejšie prvky.

Ing. Andrej Pustay (samostatný odborný referent):V mesiaci Máj sme zorganizovali III. turnus Škôlky plávania. Prihlásilo sa nám menej materských škôl, ale o to viac intenzívne sa tréneri mohli venovať malým plavcom. Deti boli z výukových hodín nadšené. V mesiaci Jún otvárame posledný plavecký turnus, na ktorý sa opäť tešíme.“

Posledný turnus v školskom roku 2022/2023 štartujeme 6. júna. za účasti materských škôl: Haburská 4, Medzilaborecká, Palkovičova, Prešovská, Nevädzová.

Základné informácie o Škôlke plávania:
Miesto
: Plaváreň Slovnaft, Vlčie hrdlo 5868, 821 07 Bratislava

Počet výukových hodín: 8 (1 výuková hodina = 45 minút)