Dlhodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Florbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

 • utorok 15:30 – 17:30 hod., Areál netradičných športov
 • štvrtok 15:30 – 17:30 hod., Areál netradičných športov

 Futbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

 • streda 15:30 – 17:30 hod., Areál netradičných športov
 • piatok 15:30 – 17:30 hod., Areál netradičných športov

 Frisbee krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

 • štvrtok 15:30 – 16:30 hod., Areál netradičných športov

Krátkodobé aktivity organizované RŠK, p. o.

Kurz In-line korčuľovania – II. TURNUS (termín: 14.4. – 19.5.2023)

 • piatok 15:30 – 17:30 hod., Areál netradičných športov

Kurz In-line korčuľovania – III. TURNUS (termín: 26.5. – 30.6.2023)

 • piatok 15:30 – 17:30 hod., Areál netradičných športov

 Škôlka plávania – III. TURNUS (termín: 9.5. – 1.6.2023)

 • utorok 09:00 – 10:30 hod., plaváreň Slovnaft
 • štvrtok 09:00 – 10:30 hod., plaváreň Slovnaft
 • Materské školy: Stálicová, Felix

 

Miniolympiáda 2023

 • každý deň 08:30 – 11:00 hod., v priestoroch materských škôl
 • rôzne športové disciplíny pre škôlkárov