Začal sa nám posledný mesiac školského roku 2022/2023, ktorý bude na športové aktivity naozaj bohatý. V programe si nájde svoje každá veková skupina ,od škôlkárov po seniorov.

Jednorazové aktivity organizované RŠK, p. o.:

Ružinovská futbalová liga základných škôl 2022/2023

 • Dátum: 12.6.2023
 • Čas: 08:00 – 12:30 hod.
 • Miesto: Futbalové ihrisko Sklenárova
 • Kategória: – 4. ročník
 • turnaj základných škôl z MČ Bratislava-Ružinov vo futbale

 Ružinovská futbalová liga základných škôl 2022/2023

 • Dátum: 19.6.2023
 • Čas: 08:00 – 12:30 hod.
 • Miesto: Futbalové ihrisko Sklenárova
 • Kategória: – 6. ročník
 • turnaj základných škôl z MČ Bratislava-Ružinov vo futbale

 Ružinovská futbalová liga základných škôl 2022/2023

 • Dátum: 23.6.2023
 • Čas: 08:00 – 12:30 hod.
 • Miesto: Futbalové ihrisko Sklenárova
 • Kategória: – 9. ročník
 • turnaj základných škôl z MČ Bratislava-Ružinov vo futbale

 Ružinovská futbalová liga základných škôl 2022/2023

 • Dátum: 28.6.2023
 • Čas: 08:00 – 12:30 hod.
 • Miesto: Futbalové ihrisko Sklenárova
 • Kategória: víťazi kategórií
 • záverečný turnaj základných škôl z MČ Bratislava-Ružinov vo futbale

 Jednorazové aktivity organizované RŠK, p. o. v spolupráci s MČ Bratislava – Ružinov:

Športový deň seniorov

 • Dátum: 14.6.2023
 • Čas: 10:00 – 12:00 hod.
 • Miesto: Areál netradičných športov
 • športové dopoludnie pre jednotlivcov a skupiny seniorov.

Dlhodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Florbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

 • utorok 15:30 – 17:30 hod., Areál netradičných športov
 • štvrtok  15:30 – 17:30 hod., Areál netradičných športov

 Futbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

 • streda 15:30 – 17:30 hod., Areál netradičných športov
 • piatok  15:30 – 17:30 hod., Areál netradičných športov

 Frisbee krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

 • štvrtok 15:30 – 16:30 hod., Areál netradičných športov

Krátkodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Kurz In-line korčuľovania – III. TURNUS (termín: 26.5. – 30.6.2023)

 • piatok 15:30 – 17:30 hod., Areál netradičných športov

 Škôlka plávania – IV. TURNUS (termín: 6.6. – 29.6.2023)

 • utorok 09:00 – 11:15 hod., plaváreň Slovnaft
 • štvrtok  09:00 – 11:15 hod., plaváreň Slovnaft
 • Materské školy: Haburská 4, Medzilaborecká, Palkovičova, Prešovská, Nevädzová

Miniolympiáda 2023

 • každý deň 08:30 – 11:00 hod., v priestoroch materských škôl
 • rôzne športové disciplíny pre škôlkarov