V súvislosti s uvoľňovaním opatrení, pristúpil RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. k otvoreniu niektorých športovísk. O tomto kroku sme informovali v článku tu https://bit.ly/3bA0x5w  . Chceme však dôrazne upozorniť všetkých návštevníkov, aby dodržiavali opatrenia, ktoré nájdu na informačných tabuliach v jednotlivých areáloch.

Kompletné usmernenie hlavného hygienika si môžete prečítať tu:

Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_sportoviska

Športuj zodpovedne!