Ku dňu 1.11. 2021 ukončujeme letnú sezónu v našich športových areáloch. Týka sa to vonkajších priestorov v areáloch:

Areál netradičných športov: antukové tenisové kurty

Areál hier Radosť Štrkovec: ihrisko plážového volejbalu, detské ihrisko

ŠH Trnávka: antukové kurty