Plávanie patrí k neodmysliteľnej súčasti ľudského života. Hlavným cieľom nášho kurzu je odbúrať strach ružinovských škôlkarov z vody a naučiť ich základy plávania na 8 výukových hodinách. V mesiacoch marec až jún pripravujeme tieto kurzy pod vedením profesionálnych trénerov v plavárni Slovnaft. I. turnus škôlky plávania v šk. roku 2022/2023 sme odštartovali 2. marca. Zapojené sú 4 materské školy, celkovo 138 detí.

I. Turnus (2.3. – 28.3.2023)

  • každý utorok a štvrtok v čase 9:00 – 11:15 hod
  • zapojené materské školy: Budovateľská, Borodáčova, Šťastná, Haburská 6
  • počet zúčastnených detí: 138

Základné informácie o Škôlke plávania:
Miesto
: Plaváreň Slovnaft, Vlčie hrdlo 5868, 821 07 Bratislava

Počet výukových hodín: 8 (1 výuková hodina = 45 minút)

  • utorok 09:00 – 11:15 hod., plaváreň Slovnaft
  • štvrtok  09:00 – 11:15 hod., plaváreň Slovnaft