RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. v spolupráci s v spolupráci s  MČ Bratislava – Ružinov, usporiadal prvý ročník podujatia pre seniorov z denných centier bratislavských mestksých častí. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch AREÁL NETRADIČNÝCH ŠPORTOV .

Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa podujatie presunulo do veľkej haly, čo však na kvalite podujatia neubralo, práve naopak, seniori z celej Bratislavy mali ešte väčši komfort. Organizátor pripravil sedem zaujímavých, nie však náročných disciplín (hádzanie krúžkov, hádzanie na kôš, streľba na bránu s hokejkou, streľba na bránu s nohou, slalomová dráha, prekážková dráha, beh s loptičkou). Do športovania sa zapojilo 61 seniorov z celkovo 8 denných centier. Najúspešnejším družstvom boli seniori z mestskej časti Jarovce.

Okrem športového vyžitia seniorom spestrili deň vystúpenie umeleckého súboru. Družstvám boli odovzdané poháre, diplomy, medaile a darčekové koše. Počas vystúpenia umeleckého súboru bolo prichystané pohostenie v podobe guláša, ktorý zabezpečila taktiež MČ Bratislava – Ružinov. V mene RŠK, p. o. a MČBratislava – Ružinov, ďakujeme všetkým účastníkom a organizátorom podujatia. Pevne veríme, že sa v ešte väčŠom počte stretneme aj o rok.

Fotogaléria: (1) Facebook