Všetci nadšenci tohto krásneho dynamického športu majú možnosť zahrať si badminton v krytej hale Areálu netradičných športov.

Možnosti rezervácie:

V hodinách mimo organizovaných aktivít môžu športovisko využívať všetci záujemcovia o pohyb a to na základe dlhodobých objednávok alebo jednorazových objednávok. Služby v areáli sú účtované na základe cenníka strediska ANŠ.
I) Dlhodobé užívanie športoviska v areáli ANŠ je potrebné objednať na adrese info@rskruzinov.sk. Objednávke športoviska je potrebné uviesť všetky fakturačné údaje (rovnako pre právnickú aj fyzickú osobu), vrátane kontaktov, termín počas kalendárneho roka, deň v týždni a hodiny počas ktorých máte záujem o užívanie, šport a športovisko, ktoré chcete užívať. Po spätnom potvrdení objednávky zo strany RŠK, p. o.  a obojstrannom podpísaní tohto Potvrdenia je možné začať s užívaním športoviska.
II) Jednorazové užívanie športoviska je potrebné uhradiť priamo v areáli ANŠ u správcov areálu pred začiatkom užívania športoviska. Bez vykonania takejto úhrady nebude záujemcom o športové aktivity umožnený vstup na športovisko.

Rezervácie na telefónnom čísle:

GSM+421 907 341 144

Informácie o športovisku:

Informácie, kontakty, rezervácie