RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. opätovne sprevádzkoval curlingovú halu v priestoroch zimného štadióna Vladimíra Dzurillu. Športovisko je prístupné ako profesionálom, tak aj amatérskym skupinám. Možnosti prenájmu curlingových dráh sú jednorázového charakteru, dlhodobého a taktiež je tu možnosť prenájmu pre komerčné akcie (firmy, jednotlivci).

Všetky dóležité informácie k možnosti prenájmu nájdete tu AKO SI REZERVOVAŤ DRÁHU cenník prenájmov nájdete tu CENNÍK PRENÁJMU 

UPOZORNENIE:

od vstupu do ZŠVDZ (z bočnej strany) až po jeho opustenie je užívateľ curlingových dráh povinný riadiť‘ sa Prevádzkovým poriadkom Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu (viď Rýchle menu) a ďalšími právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, najmä Zákon o BOZP (č.124/2006 Z. z. v platnom znení, nariadenia vlády SR, vyhlášky MPSVaR SR, SUBP, príslušné normy a interné predpisy prevádzkovateľa objektu, predpisy z ochrany pred požiarmi (zákon č.314/2001 Z. z. a vykonávanie vyhl. č. 121/2002 Z. z.) a predpisy z oblasti ochrany životného prostredia, likvidácia odpadov, atď.

Tešíme sa na vašu návštevu.

Tím RŠK, p. o.