Milí návštevníci, snahou RŠK, p.o., je intenzívne informovať o našej činnosti, o pripravovaných podujatiach, eventoch, krúžkoch, kurzoch prostredníctvom nášho webu a samozrejme sociálnych sietí. V posledných mesiacoch facebook zaviedol na Slovensku funkciu „Prieskumník“. Týmto sa rozdelili príspevky ľudí a príspevky organizácií, tým pádom bola vizibilita informácií z fb stránky RŠK, p.o. výrazne menšia.

Spoločnosť Facebook túto funkciu zrušila a tak budete môcť sledovať aktivitu na našom facebook profile permanentne na vašej stene. Budeme k vám opäť bližšie.

https://www.facebook.com/rskruzinov/