RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p.o. organizuje florbalový krúžok pod vedením Ing. Andreja Pustaya (metodik RŠK, p.o.). Porozprávali sme sa s ním o prítomnosti ale aj víziách do budúcna.

Koľko detí je prihlásených do florbalového krúžku?

Na krúžok chodí okolo 25 detí. Tréningy sú len počas školského roka a to každý UTOROK a ŠTVRTOK v čase 16,30 – 17,30 hod v hokejbalovej hale.“

Ide o absolútnych začiatočníkov? Aké sú ciele krúžku RŠK?

Krúžok je určený pre deti vo veku od 6 do 15 rokov. Trénujú spolu a zdokonaľujú svoje herné schopnosti. V krúžku máme nielen nadané deti, ale aj úplných začiatočníkov, ktorí sa spoznávajú s florbalom ako takým. Ide predovšetkým o tie najmenšie deti.“

 Aké sú plány s krúžkom do budúcna?

„Krúžok sa snažíme každým rokom posúvať ďalej. Obrovoskou výhodou je, že sa krúžok znovu presunul do našej hokejbalovej haly. V nej máme väčšie možnosti napredovať. Určite do budúcna rozmýšľame zakúpiť florbalové mantinely a ďalšie vybavenie.“

Sú plánované  prípravné zápasy, prípadne účasť na turnaji?

„Vzhľadom na rôznu vekovú skladbu v našom krúžku je ťažké dohodnúť prípravný zápas či turnaj s profesionálnymi florbalovými klubmi.  Snažíme sa vytvárať aspoň mini turnaje v krúžku, čo zvyšuje súťaživosť medzi deťmi.“ 

Dokedy bude krúžok  trvať?

 „Krúžok funguje len počas školského roku a posledná hodina v školskom roku bude 27.6.2017.“

Základné informácie:

KEDY: Utorok a Štvrtok (16,30 – 17,30 hod.)

KDE: Areál netradičných športov

PODMIENKY ÚČASTI: športová obuv (halovky, tenisky bez čiernej podrážky), športové oblečenie, florbalová hokejka a loptička

Ing. Andrej PUSTAY – zodpovedná osoba za RŠK, p. o
tel: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk