RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. vyvíja snahu o využitie areálov a pritiahnutie čo najväčšieho počtu detí k športu. Okrem aktivít pre materské školy a základné školy máme od začiatku školského roku rozbehnuté, a to veľmi úspešne, krúžky florbalu, futbalu a hokejbalu. Prednedávnom sme informovali o ukončení zimného krúžku korčuľovania.

S prichádzajúcim jarno – letným obdobím sa naša krúžková činnosť presťahovala z telocviční do Areálu netradičných športov. Florbal rozložil svoj stan už tradične vo veľkej krytej hale a priaznivé počasie dovolilo futbalistom presunúť sa na zrekonštruovanú umelú trávu. Hokejbal, ako tretí z aktuálnych aktívnych krúžkových činností, funguje počas celého roka v ANŠ v krytej hale.

Tréningový plán a vôbec krúžková činnosť sa prechodom do ANŠ výrazne nezmenila. Výhodou priestorov, či už v hale, alebo na umelej ploche, je možnosť ešte kvalitnejšieho tréningové procesu. V rámci florbalu sa otvára väčší priestor a teda ideálnejšie podmienky pre rozvoj rôznych herných situácií, ktoré v rámci telocvične nebolo možné do detailov nacvičiť. Príjemné počasie privítali futbalisti, ktorí sa vrátili do podmienok, kam patria. Umelá tráva je predsa len prirodzenejšia cesta k futbalovému rastu ako tvrdý povrch telocvične.

Možnosť prihlásenia sa na krúžky stále je. Na florbalový a hokejbalový krúžok je možné prihlásiť sa, pričom nevadí, že deti nastúpia do „rozbehnutého vlaku“. Čo sa týka futbalového krúžku, ten je  úplne obsadený a nie je možné sa už prihlásiť. Bohužiaľ z kapacitných dôvodov, nevieme uspokojiť vysoký dopyt po tomto krúžku.

Prehľad krúžkovej činnosti:

Futbalový krúžok:

Na základe športovej metodiky sa deti učia základy futbalu, pravidlá futbalu, následne individuálne zdokonaľovanie práce s loptou, prihrávky a streľbu. Okrem toho rozvíjajú svoje kondičné a koordinačné schopnosti. Krúžok je organizovaný hravou formou pod vedením inštruktora futbalu. Jednotlivé hodiny začínajú rozcvičkou a cez herné cvičenia (zdokonaľovanie techniky, prihrávky, streľba) sa dostanú až po hranie futbalu.

Florbalový krúžok:

Počas krúžku sa deti učia základy florbalu, osvojujú si techniky hry, nacvičujú rôzne herné situácie a cvičenia (samostatný nájazd, prečíslenie, prihrávky, streľba). Okrem toho sú tréningy zamerané na rozvoj fyzickej zdatnosti, zlepšenie kondície, telesných schopností a pohyblivosti. Ku koncu hodiny deti hrajú florbal na malé bránky.

Hokejbalový krúžok:

Na tréningoch sa deti zoznamujú s hokejbalom a jeho pravidlami. Tréningy sú zamerané na zdokonaľovanie práce s loptičkou, streľbu na bránu a rozvíjanie kondičných a koordinačných schopností.

Organizácia, administrácia a vedenie krúžku:
Ing. Andrej PUSTAY – zodpovedná osoba za RŠK, p. o.
tel: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk