Začal sa nám rok 2017 a spolu s ním sa opäť rozbieha krúžková činnosť pod hlavičkou RŠK, p. o. Oslovili sme Ing. Andreja Pustaya, metodika, ktorý je tým najpovolanejším, aby nám prezradil čo to z kuchyne.

 Aké krúžky momentálne prebiehajú v rámci činnosti RŠK, p. o. a kde ?

Momentálne prebiehajú 4 krúžky, konkrétne florbalový a futbalový krúžok , kurz korčuľovania a hokejové nádeje. Krúžky a kurzy sú určené pre deti vo veku od 6 do 15 rokov. Florbalový a futbalový krúžok sa koná v zimnom období v telocvičniach ZŠ Nevädzová, ZŠ Pavla Marcelyho a ŠZŠ Nevädzová. V letnom období sa presúva na Areál netradičných športov (Pivonková ulica). Kurz korčuľovania a krúžok pod názvom „Hokejové nádeje“, sa konajú na zimnom štadióne V. Dzurillu. Bližšie informácie o krúžkoch a kurzoch nájdete na našej webovej stránke v sekcii Naša činnosť.“

Popíšte nám jednotlivé krúžky, načo sa zameriavajú a v čom je výhoda oproti klubom v ktorých prebieha tréningový proces?

„Všetky naše krúžky a kurzy sú primárne orientované na to, aby sa deti zoznámili s daným športom. Snahou je vytvoriť vzťah detí k danému športu a pripraviť ho na pokračovaní v konkrétnom športovom klube.

Na florbalovom a futbalovom krúžku, ako aj na krúžku „Hokejové nádeje“, sa deti zábavnou formou oboznamujú s pravidlami a systémom hry. Krúžky vždy začínajú rozcvičkou, nasleduje zdokonaľovanie základných zručností (prihrávky, technika, streľba) a končí sa hrou na bránky. Okrem toho sú tréningy zamerané na rozvoj fyzickej zdatnosti, zlepšenie kondície a pohyblivosti detí. Kurz korčuľovania je určený pre všetky deti, ktoré sa chcú naučiť korčuľovať, resp. už korčuľovať vedia a chcú sa zdokonaliť. Kurz je rozdelený do dvojmesačných turnusov, na ktorých sa deti naučia základy korčuľovania. Výhodou je, že deti sú rozdelené do výkonnostných skupín, ktorým sa venujú licencovaní tréneri. Ako som už spomínal na začiatku, výhoda oproti športovým klubom je v tom, že sa deti spoznávajú s daným športom zábavnou formou, ktorá je pre nich prirodzenejšia. Časom sa uvidí či majú nadanie na daný šport alebo nie. V prípade talentu sa rodičom odporúča, aby dieťa skúsilo tento šport robiť na vyššej úrovni a to už v spomínaných športových kluboch.“

Aká je budúcnosť krúžkov, čo sa plánuje, prípadne či sa rozmýšľa nad zmenami?

„ Momentálne nerozmýšľame nad vytvorením nového krúžku v tomto školskom roku. Do budúcna však rozšírenie športových krúžkov nie je vylúčené. Keďže naše krúžky navštevuje veľké množstvo detí, sme presvedčení o tom, že úroveň je dobrá a momentálne netreba zlepšovať nastavený systém. Samozrejme netreba zaspať na vavrínoch a musíme stále zlepšovať úroveň tréningových jednotiek, ako aj vybavenia.“

Plánuje RŠK, p. o. zapojiť jednotlivé „krúžkové“ družstvá do súťaží?

„Bolo by veľmi pekné, keby sme deti mohli prihlásiť do súťaží, no narážame pri tom na vekový problém. Keďže veková škála je v našich krúžkov veľká a nejedná sa o homogénnu skupinu mladých športovcov, nie je možné zaradiť ich do jednotlivých kategórií. Snažíme sa v rámci našich akcií, akou je Ružinovský deň otcov, aby deti z krúžku vytvorili družstvá a zahrali si turnaj s inými deťmi. Pred koncom školského roka plánujeme turnaj, kde si deti zahrajú proti svojim rodičom. Rodičia tak zistia ako to ich deťom ide a či majú potenciál napredovať v danom športovom odvetví.“