Blíži sa nám nový školský rok, čo znamená zvýšenú aktivitu RUŽINOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU, p. o. na poli kurzov, krúžkov, aktivít pre základné školy a materské školy. Našou snahou je priniesť športové vyžitie pre deti vo veku od 6 – 15 rokov s využitím našich areálov.

V rámci kurzov a krúžkov sme aj v tomto roku stavili na úspešné projekty florbalu a futbalu pod vedením Ing. Andreja Pustaya, ktorý nám prezradil o futbale že, „na tréningoch sa deti učia základy futbalu, pravidlá, ako aj zdokonaľovanie práce s loptou, prihrávky a streľbu. V neposlednom rade si rozvíjajú kondičné a koordinačné schopnosti. Krúžok prebieha hravou formou pričom postupne prechádza od rozcvičky cez herné cvičenia až po hranie futbalu.“ Krúžok futbalu začína 12.9.2018 už tradične na umelom ihrisku v Areál netradičných športov (ANŠ).

Florbalový krúžok začína 11. septembra na hokejbalovom ihrisku taktiež v ANŠ. Opäť pod vedením Ing. Andreja Pustaya sme sa dozvedeli, že v rámci tohto krúžku sa deti „učia základy florbalu, osvojujú si techniky hry, nacvičujú rôzne herné situácie a cvičenia (samostatný nájazd, prečíslenie, prihrávky, streľba). Okrem toho sú tréningy zamerané na rozvoj fyzickej zdatnosti, zlepšenie kondície, telesných schopností a pohyblivosti. Ku koncu hodiny deti hrajú florbal na malé bránky.“

K taktiež veľmi populárnej aktivite patria kurzy korčuľovania pre deti vo veku od 6 do 15 rokov. V rámci štyroch turnusov sa deti naučia základom korčuľovania, korčuliarsku abecedu a vylepšujú svoju techniku korčuľovania. Hodiny prebiehajú zábavnou formou, pričom tréneri sa snažia, aby sa deti neustále zdokonaľovali. Kapacita jednotlivých kurzov je 40 detí. Začíname prvým turnusom a to 16. septembra na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu.

Absolútnou novinkou bude krúžok hokejbalu, ktorý spúšťame v spolupráci s hokejbalovým klubom HBT Slovan. Krúžok je určený pre deti vo veku od 6 – 15 rokov. Začíname 16. septembra v ANŠ.

Začiatky jednotlivých krúžkov a kurzu:
Florbal: 11. septembra, Utorok a Štvrtok (16:30 – 17:30 hod.)
Futbal: 12. septembra, Streda a Piatok (16:30 – 17:30 hod.)
Hokejbal: 17.septembra, Pondelok a Štvrtok (17:30 – 18:30 hod.)
Korčuľovanie: 16. septembra, Nedeľa (9:45 – 10:45 hod.)

Všetky informácie spolu s prihlasovaním nájdete tu:
https://rskruzinov.sk/category/kruzky-a-kurzy/

Metodické vedenie a administrácia:
Ing. Andrej PUSTAY – zodpovedná osoba za RŠK, p. o.
tel: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk