S koncom školského roku 2017/2018 sme ukončili aj dlhodobé kurzy a krúžky. Zodpovednou osobou v rámci našej organizácie bol Ing. Andrej Pustay, s ktorým sme sa o práve skončenom roku porozprávali.

Zhodnotil by si nám krúžkovú činnosť počas školského roku 2017/2018? 

Počas školského roku 2017/2018 RŠK, p. o. pripravila pre deti vo veku od 6 do 15 rokov dva krúžky a jeden kurz. Išlo o florbalový a futbalový krúžok, ktoré sa konali v Areáli netradičných športov, a kurz korčuľovania na zimnom štadióne V. Dzurillu. Na týchto krúžkoch a kurze sa deti učili základy daných športov a zlepšovali svoje zručnosti, ako koordinačné, tak aj kondičné.

Ktoré priestory sa využívali počas zimných mesiacov, ktoré z prietorov RŠK, p.o., v letných a či sa zmenila náplň vzhľadom k zmene prostredia?

Počas zimných mesiacov sa florbalový a futbalový krúžok presunul do telocviční. Zázemie sme našli na ZŠ Nevädzová, ŠZŠ Nevädzová a ZŠ Pavla Marcelyho. Tréningy prebiehali rovnako ako vonku, avšak v menších priestoroch. Preto sa dával dôraz na techniku a rôzne herné situácie, ktoré boli pre deti zaujímavé.

Aký bol záujem koľko detí bolo prihlásených na jednotlivé krúžky a kurz?

O krúžky a kurzy bol tento školský rok enormný záujem a počas roka sa na florbalovom krúžku prestriedalo 43 detí, na futbalovom krúžku to bolo zase 53 detí. Na kurze korčuľovania s nami odkorčuľovalo 148 detí.

Aké sú plány a vízie na ďalší školský rok?

Plány na ďalší školský rok 2018/2019 sú jasné. Naďalej si ponechať kvalitných trénerov, vylepšiť materiálne zabezpečenie a s tým spojenú lepšiu výuku daných športov a možno vytvoriť ďalší nový krúžok.

Tvoje želanie do nového školského roku 2018/2019?

Do ďalšieho roku si želám, aby aj naďalej bol o naše krúžky záujem. Som vždy rád, keď vidím ružinovské deti ako s úsmevom športujú a zlepšujú sa v jednotlivých športoch. Do budúcna by som si prial, aby sme niekedy mohli povedať, že RŠK, p. o. bola pri zrode nového úspešného slovenského športovca 😊.