Začiatkom školského roka 2017/2018 sme Vás na našej stránke informovali o možnostiach krúžkov, ktoré organizuje RŠK, p.o. Ostrý štart máme úspešne za sebou, začal sa nový mesiac a preto sme sa porozprávali s človekom najpovolanejším, Ing. Andrejom Pustayom.

Ktoré z krúžkov a kurzov sa spustili  spolu so začiatkom školského roka 2017/2018?

Tak ako sme začiatkom roka deklarovali, spustili sme a pomaly napĺňame všetky nami plánované kurzy a krúžky. Ide  konkrétne o futbal, florbal a kurzy korčuľovania.

Prezradíte niečo k prebiehajúcim krúžkom a kurzom?

 Prvý z krúžkov ktorý sa nám podarilo spustiť bol florbal. Prihlásených máme 34 detí a veríme, že sa nám toto číslo ešte podarí navýšiť. Aj na základe spomínaného počtu detí, ide o najobľúbenejší krúžok, ktorý sa koná v hokejbalovej hale v Areáli netradičných športov. Druhým krúžkom ktorý začal, bol populárny futbal. Prihlásených je 29 detí, ktoré trénujú taktiež v Areáli netradičných športov na univerzálnom ihrisku a ihrisku s umelou trávou. Ide o vysoké číslo športujúcich, čomu sme radi. Aj keď fluktuácia je pomerne veľká, faktom je, že deti nám počas roka skôr pribúdajú. Posledným začatým projektom je korčuľovanie. Ten je rozdelený na 3 turnusy. Prvý sa začal 1.10.2017 a zapojilo sa do neho 40 detí. Kapacita tohto kurzu bola teda zaplnená. Momentálne je voľný už iba 2. a 3. turnus. Treba však dodať, že aj tieto turnusy sa rýchlo zapĺňajú.

Kvalitná práca = zvýšený záujem detí a rodičov.

Áno krúžky a kurzy sú veľmi populárne. Každoročne sa počet prihlásených detí zvyšuje. Skôr máme problém uspokojiť nároky rodičov. Osobne si myslím, že RŠK, p. o. si spravila v Ružinove veľmi dobré meno a svojou kvalitou ju potvrdzuje. Deti sa radi zúčastňujú krúžok a kurzov a to svedčí o tom, ako profesionálne tréneri pristupujú k výuke detí.

Pripravujete v ďalšom období nejaké nové krúžky či kurzy?

Po dobudovaní a vybavení malej haly v Areáli netradičných športov sa nám otvára možnosť vytvoriť nové krúžky. Osobne by som si vedel predstaviť basketbalový krúžok či bedmintonový krúžok. Je naším cieľom rozšíriť našu ponuku o ďalšie zaujímavé, možno aj netradičné športy. Radi by sme, aby spektrum ponúkaných športov, bol čo najväčší, nech si tam každý nájde to svoje. Možnosti v našich areáloch sú, chuť a kvalitných ľudí máme.

Informácie a prihlasovanie tu:
Ing. Andrej PUSTAY – zodpovedná osoba za RŠK, p. o
tel: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk