RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. spúšťa so začiatkom nového školského roka 2019/2020 aktivity pre materské a základné školy a širokú verejnosť. Porozprávali sme sa s Ing. Andrejom Pustayom čo nás čaká a čo neminie v rámci krúžkovej a kurzovej činnosti.

Čo pripravuje RŠK, p. o.  v rámci ponuky pre materské školy a základné školy?

Pre predškolákov v materských školách pripravujeme obľúbené kurzy plávania, korčuľovania a lyžovania. Okrem týchto kurzov ponúkame aj miniolympiády, ktoré zvyšujú súťaživosť detí v rámci materskej školy. Čo sa týka základných škôl, tak pre deti 2. stupňa a teda 5. – 9. ročník ponúkame dlhodobú medziškolskú súťaž pod názvom Ružinovská športová liga žiakov (RŠLŽ). Školy si medzi sebou zmerajú sily vo florbale, futbale, vybíjanej, basketbale a atletickom trojboji.

Okrem školských aktivít aké plány má RŠK, p. o. v rámci krúžkovej činnosti v novom školskom roku?

V rámci krúžkovej činnosti ponúkneme športuchtivím deťom vo veku od 6 do 15 rokov dva kolektívne krúžky, ktorými sú florbal a futbal. Chýbať nebudú ani atraktívne kurzy korčuľovania, ktoré sa budú konať v štyroch turnusoch počas obdobia september 2019 – apríl 2020.

Pripravilo RŠK, p .o. novinky, ktoré by mohli širokú verejnosť zaujímať pred štartom šk. roku 2019/2020?

RŠK, p. o. pripravuje dostatok kurzov a krúžkov a preto sa rozhodlo nerozširovať svoju ponuku. Bohužiaľ minuloročné znovuobnovenie hokejbalového krúžku nemalo taký úspech ako sme očakávali a preto sme ho tento školský rok do ponuky nezaradili. Avšak, vzhľadom na skoré otvorenie a uvedenie do prevádzky multifunkčnej malej haly v Areáli netradičných športov rozmýšľame, že v budúcnosti ponúkneme nové krúžky ako napríklad  hádzaná, bedminton, prípadne tanečný krúžok. Všetko je otvorené a radi by sme, aby bola naša ponuka atraktívna pre všetkých.

Kedy štartuje krúžková činnosť a kedy kurzy?

Všetky krúžky a kurzy určené pre deti vo veku od 6 do 15 rokov začínajú od 10.9.2019 a budú trvať do 26.6.2020. Podrobnosti o všetkých kurzoch a krúžkoch ako aj nahlásenie sa do nich nájdete na https://rskruzinov.sk/category/kruzky-a-kurzy/.

Čaká nás zaujímavý školský rok 2019/2020, preto sledujte náš web kde sa dozviete kedy, kde ako a čo sa vôbec bude diať. Taktiež je k dispozíci náš facebook profil https://www.facebook.com/rskruzinov/, kde sa na dennej báze dozviete veľa zaujímavých noviniek.