Mesiac január bude patriť veľmi obľúbeným lyžiarskym kurzom pre najmenších ružinovčanov. RŠK, p. o . ponúka možnosť materským školám vycestovať za snehom a spríjemniť a zatraktívniť pobyt v MŠ pre detičky s možnosťou naučiť sa lyžiarskemu umeniu. V tomto roku vycestujú detičky na dve veľmi zaujímavé miesta a to konkrétne materské školy Šťastná a Exnárová do Terchovej a Haburská, Stálicová a Bancíkova na Babiu Horu.

V rámci lyžiarskeho kurzu v Terchovej, rozložia škôlky svoj domovský stan v hoteli Gavurky a Penzión Slaná voda pritúli účastníkov lyžiarskeho kurzu na Babej Hore.

Momentálne je prihlásených 110 detí z piatich ružinovských materských škôl,  ktoré čaká zaujímavý lyžiarsky program v krásnom prostredí vyššie spomenutých oblastí Slovenska. Aktuálne sú pripravené 4 turnusy v rozmedzí od 11.1. – do 26.1. 2019.

Sledujte náš web a taktiež sociálne siete, kde budeme informovať o jednotlivých turnusoch:)

Penzión Slaná Voda – Babia Hora

Hotel Gavurky – Terchová

https://hotel-gavurky.business.site/