RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. zorganizoval druhý ročník podujatia „Halloweenska disko na kolieskových korčuliach.“ Dejiskom akcie bola veľká hala  Areálu netradičných športov. Rôzne zaujímavé masky postupne prichádzali už od  pol piatej. Program odštartoval odbitím 17tej hodiny, tak ako bolo plánované. Moderátorská dvojica za sprievodu hudby a svetelných efektov vyzvala všetky masky, aby sa zhromaždili na ploche a mohla tak odštartovať popoludňajšia halloweenska zábava.

Okrem voľného, ale zároveň koordinovaného korčuľovania, do ktorého sa okrem detí zapojila aj veľká časť rodičov, boli pre deti v maskách pripravené zaujímavé súťaže o nemenej zaujímavé ceny. Počas viac ako dvojhodinovej zábavy sa na súťažných disciplínach prestriedali všetky masky, ale aj nemasky, ktoré sa podujatia zúčastnili. Moderátorská dvojica zatial spisovala zoznam všetkých zúčastnených detí, aby sa na záver mohli vyhodnotiť tie naj kostými.

Veľmi nás ako organizátora teší, že si ľudia našli cestu do Areálu netradičných športov v ešte väčšom počet ako tomu bolo minulý rok. Pevne veríme, že tradícia ktorú sme začali bude mať pevné miesto v novembrovom kalendáry rodičov ružinovských detí, a ďalší rok sa stretneme v opäť v minimálne rovnakom počte ako tento.

Ďakujeme všetkým zúčastneným maskám, ktorých sa zišlo viac ako 50, ďakujeme rodičom, ktorí sa taktiež aktívne zapojili do programu a veľká vďaka patrí moderátorkej dvojici Ďuro a Gusto za skvelú zábavu.