RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB,p. o., usporiadal už tretí ročník obľúbeného projektu, ktorý si našiel miesto v kalendároch rodičov a ich detí v našej mestskej časti pod názvom HALLOWEENSKA DISKOTÉKA NA INLINE KORČULIACH. Veľká krytá hala sa premeniila na tématicky vyzodbenú, diskotékovú arénu, ktorá privítala veľké množstvo zaujímavých masiek. Tretí ročník podujatia zaznamenal zatiaľ najvyššiu účasť, čo sa počtu detí v maskách týka. Kreativita väčšiny masiek bola naozaj na tej najvyššej možnej úrovni.

V rámci diskotékového popoludnia sa deti mohli pri sprievodnom slove moderátora a za zvukov tanečnej hudby dosýta vykorčuľovať, zabaviť sa a zašportovať si. Okrem tradičnej súťaže masiek boli pripravené štyri zaujímavé športové disciplíny (streľba na presnosť, hádzanie na presnosť, slalomová dráha a prekážková dráha), po absolvovaní ktorých čakala súťažiacich sladká odmena, opäť tematicky zapadajúca do konceptu celého podujatia.

Hlavným bodom programu bola samozrejme súťaž masiek. Ako bolo spomenuté, účastníci diskotéky boli naozaj kreatívni a porota mala čo robiť, aby vybrala 3 najlepšie. Víťazom sa stala maska pod názvom „popcornová kráľovna“, ktorá zožala veľký potlesk od ostatných masiek. Bola udelená aj špeciálna cena za kolektívny výkon. Skupina piatich dievčat zaujala porotu nielen maskami, ale aj skupinovým poňatím celého podujatia. Každá jedna z masiek, ktoré sa aktívne zapojila do tanečno-športového popoludnia v ANŠ, získala sladkú odmenu ako pamiatku na tento vydarený tretí ročník, do ktorého sa zapojilo 45 masiek.

Ďakujeme všetkým účastníkom podujatia a už teraz sa tešíme na 4. ročník.