RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ DEŇ, p. o. , zorganizval počas uplynulého týždňa hneď dve návštevy Mikuláša počas dvoch podujatí na naŠom zimnom štadióne. Jedno z podujatí bolo verejné korčuľovanie určené pre širokú verejnosť, tým druhým podujatím bol obľúbený projekt pre materské školy z Ružinova, pod názvom škôlka korčuľovania.  

Mikulášske verejné korčuľovanie 

Tradičné nedeľné verejné korčuľovanie na ľadovej ploche Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu sa dňa 3.12.2023 zmenilo na podujatie s názvom „Mikulášske verejné korčuľovanie“. Počas dvojhodinového verejného korčuľovania naň zavítal Mikuláš spolu so svojim pomocníkom čertom.  Mikuláš vyčaril úsmev na tvári približne 200 účastníkom, ktorí si s ním zaspievali, zakorčuľovali. K úplnej spokojnosti samozrejme nesmela chýbať fotografia s Mikulášom. Tí odvážnejší malí korčuliari sa neváhali odfotiť ani s čertom. Veľká vďaka patrí všetkým účastníkom za skvelú atmosféru a dodržiavanie pravidiel, ktoré platia v rámci vejených korčuľovaní. EŠte raz veľká vďaka a už teraz sa tešíme na ďalší rok.

Ing. Andrej Pustay (referent na záujmovú činnosť RŠK): „Takáto akcia je určite milé spríjemnenie už tak obľúbeného verejného korčuľovania v Ružinove. Množstvo detí si obulo korčule, aby si mohlo s Mikulášom zakorčuľovať a stráviť tak príjemný čas na ľade. Tento rok deti veľmi poslúchali, pretože čert nemal žiadnu robotu.“

2, Škôlka korčuľovania – II. turnus 

Počas mesiacov november a december sme pokračovali v druhom korčuliarskom kurze pre predškolákov z materských škôl pod názvom „Škôlka korčuľovania“. Na II. turnus sa prihlásili 3 materské školy. Na ľade korčuľovalo 82 detí. Záverečnú hodinu navštívil Mikuláš, ktorý vyčaril úsmev na tvári všetkých predškolákov zapojených do druhého turnusu. Mikuláš spolu s čertom priniesli pre detúrence sladké odmeny, ktoré si malí korčuliari za svoje výkony počas školky korčuľovania zaslúžili.

 Ing. Andrej Pustay (referent na záujmovú činnosť RŠK): „Po úspešnom prvom turnuse sme pokračovali v druhom, ktorý určite kvalitou nezaostával za prvým. Detičky sa na ľad tešili každú hodinu, čo bolo vidieť na ich korčuliarskom zlepšovaní sa. Na záverečnej hodine deti prekvapil svojou návštevou Mikuláš s čertom, ktorý vyčaroval úsmev deťom na tvári. Zakorčuľoval si s nimi, porozdával sladkosti a pokračoval vo svojom programe.“