S koncom školského roku 2022/2023 postupne končia viaceré projekt, ktoré sme realizovali od septembra do júna. Posledným takýmto projektom sú obľúbené MINIOLYMPIÁDY, teda športové dopoludnia v ružinovských materských školách. O veľkej popularite svedčí fakt, že sa tento školský rok zapojilo 24 materských škôl.

Projekt je určený pre všetky deti z materskej školy bez ohľadu na vek. Samozrejme tým najmenším sa jednotlivé disciplíny prispôsobujú tak, aby to bola pre nich najmä zábava. Pre malých športovcov boli pripravené 4 disciplíny ako skok do diaľky, hod na presnosť, prekážková dráha a člnkový beh 2 x 10 metrov. Pre každého malého športovca boli pripravené diplomy a sladké odmeny, pričom pre troch najlepších z každej jednej triedy v každej jednej škôlke boli pripravené aj medaile za prvé tri miesta. Celkovo sme rozdali 106 sád medailí.

Do projektu sa v školskom roku zapojilo celkovo 1600 detí z už vyššie spomenutého počtu 24 materských škôl. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na projekte zúčastnili. Ďakujeme pani riaditeľkám, pani učiteľkám a v neposlednom rade malým športovcom. Pred nami je školský rok 2023/2024 a my už teraz rozmýšľame, ako vylepšiť tento veľmi úspešný projekt.

Ing. Andrej Pustay (RŠK, p. o.): V mene RUŽINOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU, p. o. by som sa rád všetkým poďakoval. Počas mesiacov máj a jún sa nám podarilo navštíviť 24 materských škôl v Ružinove, čo nás naozaj veľmi teší. Projekt miniolympiád bude pokračovať aj v školskom roku 2023/2024. Predškolákom prajem úspešný prechod z materských škôl do školských lavíc a na ostatných škôlkarov sa budeme tešiť opäť.“

Zoznam zapojených materských škôl:

 1. MŠ Velehradská
 2. ZŠ a MŠ Borodáčova
 3. MŠ Medzilaborecká
 4. MŠ Stálicová
 5. MŠ Miletičova + ET Gemerská
 6. EP Tomášikova
 7. ET Haburská 4
 8. ET Haburská 6
 9. MŠ sv. Vincenta de Paul
 10. EP Palkovičová
 11. EP Šalviová
 12. MŠ Západná
 13. EP Tekovská
 14. MŠ Pivonková
 15. EP Vietnamská
 16. EP Budovateľská
 17. EP Nevädzová
 18. MŠ Prešovská
 19. EP Astrová
 20. MŠ Exnárova
 21. MŠ Bancíkovej
 22. MŠ Hraničná
 23. MŠ Ružinovská
 24. MŠ Šťastná