Prvý júnový týždeň sa dá nazvať reštartom aktivít RŠK, p. o. po viac ako roku. Odštartovali sme projektom pre našich najmenších a spustili sme dva najobľúbenejšie krúžky a to futbal a florbal. 

Krúžková činnosť:

Reštart krúžkov zaznamenal veľký ohlas. Na florbalový krúžok sa prihlásilo 18 detí a na futbalový 17 detí. Prebehli úvodné tréningové hodiny, na ktorých sa deti oboznamovali s tréningovým procesom. Hlad detí v jednotlivých krúžkov bol obrovský. Či už futbalové lopty, alebo florbalové hokejky, obe náčinia doslova horeli na nohách a v rukách detí. Úvodný týždeň tréningového procesu sa venoval individuálnym herným činnostiam. Postupne sa samozrejme budú pridávať ďalšie prvky v rámci jednotlivých tréningových jednotiek.

Ing. Andrej Pustay:Bolo vidieť, že sa deti nevedeli dočkať našich krúžkov. S plnou chuťou sa zahryzli do tréningov, čo veľmi teší trénera. Pevne dúfam, že im to vydrží až do konca školského roka.“

Miniolympiády:

Dňa 1.6.2021 sa spustil aj projekt Miniolympiád 2021 v materských školách. Prvý týždeň sme sa pozreli do MŠ Pivonková, MŠ Haburská 6 a MŠ Šťastná. Doteraz sa do Miniolympiády zapojilo viac ako 250 detí vo veku od 4 do 6 rokov. Program bol priamo ušitý na počet tried/detí v jednotlivých MŠ. Nechýbalo úvodné slovo organizátorov z RŠK, p. o., skladanie olympijského sľubu, či spievanie našej hymny, ktorá išla detičkám na výbornú. Absolvovali rôzne zaujímavé športové disciplíny, získali diplomy, sladké odmeny a najlepší traja športovci z každej triedy medaile.

Ing. Andrej Pustay: Miniolympiády sú veľmi krásnym projektom. Malé deti tu prvý krát zažívajú pocit súťaživosti. Ohromne sa snažia a povzbudzujú  k lepším výkonom. Dúfame, že týmto projektom naštartujeme detičky k ďalším športovým úspechom.“

V rýchlom tempe miniolympiád a krúžkov pokračujeme počas celého júna.