RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. organizuje nábor detí vo veku 6 – 15 rokov na kurz In-line korčuľovania. KrúŽok bude prebiehať od  14.4. do 19.5.2023 a to vždy v piatok v čase 15:30 – 16:30 hod. Počet miest je obmedzený a preto záujemcovia o kurz posielajte vyplnenú prihlášku na andrej.pustay@rskruzinov.sk alebo sa informujte na tel. č. 0908 730 425.

Cieľom kurzu In-line korčuľovanie je naučiť deti základy korčuľovania na kolieskových korčuliach a zlepšiť koncentráciu a ich kondičné a koordinačné schopnosti. Tréningy sú organizované hravou formou pod vedením inštruktora in-line korčuľovania. Jednotlivé tréningy začínajú rozkorčuľovaním, prípravnými cvičeniami (slalomová dráha, preskakovanie prekážok) a pokračujú cez zdokonaľovanie techniky (brzdenie a zastavovanie, zatáčanie, regulovanie rýchlosti) až do zábavných hier a súťaží. Kurz je vhodný pre chlapcov, ale aj dievčatá.

Prihláška na stiahnutie: PRIHLÁŠKA INILINE KORČUĽOVANIE