RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. pridal do svojej ponuky opätovne krúžky frisbee a inline korčuľovania. 

Základné informácie: In – line 

Cieľom kurzu In-line korčuľovanie je naučiť deti základy korčuľovania na kolieskových korčuliach a zlepšiť koncentráciu a ich kondičné a koordinačné schopnosti. Tréningy sú organizované hravou formou pod vedením inštruktora in-line korčuľovania. Jednotlivé tréningy začínajú rozkorčuľovaním, prípravnými cvičeniami (slalomová dráha, preskakovanie prekážok) a pokračujú cez zdokonaľovanie techniky (brzdenie a zastavovanie, zatáčanie, regulovanie rýchlosti) až do zábavných hier a súťaží. Kurz je vhodný pre chlapcov, ale aj dievčatá.

  • Vyplnenú prihlášku posielajte na andrej.pustay@rskruzinov.sk
  • Kapacita turnusu je obmedzená
  • Na otvorenie kurzu je nutný minimálny počet 5 detí (momentálne je kurz obsadený, prihlasovať sa môžete na III. turnus 26.5. – 30.6.2023)

Príhláška na stiahnutie: III. TURNUS 

Základné informácie: frisbee

Cieľom krúžku frisbee je naučiť deti základným pravidlám a individuálne zdokonaľovania práce s tanierom (hádzanie, let a chytanie). Deti si taktiež rozvíjajú svoje kondičné a koordinačné schopnosti. Tréningy sú organizované hravou formou pod vedením inštruktora frisbee. Jednotlivé tréningy začínajú rozcvičením, prípravnými hrami a pokračujú cez nácviky prihrávok a chytania až do hry. Krúžok je vhodný pre chlapcov, ale aj dievčatá.

  • Vyplnenú prihlášku posielajte na andrej.pustay@rskruzinov.sk
  • Kapacita krúžku je obmedzená
  • Na otvorenie krúžku je nutný minimálny počet 5 detí (na práve prebiehajúci turnus je stále možnosť prihlásiť sa)
  • Prihláška na stuahnutie:PRIHLÁŠKA FRISBEE

Organizácia a administratíva:
Ing. Andrej PUSTAY – zodpovedná osoba za RŠK, p. o
tel: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk