Na základe usmernenia MČ Bratislava-Ružinov a krízového štábu ohľadom šírenia koronavírusu v Ružinove Vám oznamujeme, že RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o., zrušil všetky krúžky, kurzy a RŠLŽ,  počas obdobia od 10.3.2020 do odvolania!
RŠK, p. o.