RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. reaguje na situáciu s postupným uvoľňovaním opatrení, súvisiacich so šírením sa koronavírusu (covid – 19) a to nasledovne:

  1. Od piatku 24.04.2020 bude otvorené Verejné športovisko – Areál Nevädzová (vstup hlavnou bránou od RETRA) , pričom na celej ploche futbalového ihriska budú umiestnené informačné tabule v zmysle Rozhodnutia ÚVZSR o zákaze kontaktných športov.
  2. Od piatku 24.04.2020 budú v priestore Areálu netradičných športov (ANŠ) otvorené tenisové kurty pričom pri vstupe do priestorov ANŠ budú umiestnené informačné tabule v zmysle Rozhodnutia ÚVZSR o zákaze kontaktných športov.

 Spôsob prenájmu tenisových kurtov:

  1. Jednorazoví záujemcovia priamo u správcov areálu (telefonicky alebo osobne), pričom, pred začiatkom užívania uhradia správcovi cenníkovú cenu za užívanie.
  2. Dlhodobí užívatelia zaslaním objednávky s fakturačnými údajmi poštou alebo e-mailom: info@rskruzinov.sk. Po potvrdení objednávky budú požadované časy vnesené do rozpisu užívania.

Od pondelka. 18.5. sprístupňujeme ihrisko plážového volejbalu, v AHRŠ (Areál hier Radosť Štrkovec).

Rozhodnutie riaditeľa RŠK, p.o.:

RSK – Informacia k otvaraniu sportovisk vramci prvej fazy

Buďme zodpovední!