OZNAM

AREÁL HIER RADOSŤ ŠTRKOVEC JE Z DÔVODU JEHO NESPÔSOBILOSTI NA UŽÍVANIE [HROZÍ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU], VYKONÁVANIA REVÍZIE HRACÍCH PRVKOV A PRÍPRAVY NA ICH CELKOVÚ VÝMENU PRE VEREJNOSŤ DO 31.03.2024 UZAVRETÝ.

O ĎALŠOM POSTUPE BUDE RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. VEREJNOSŤ INFORMOVAŤ NA SVOJEJ WEB STRÁNKE – rskruzinov.sk.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A RADI VÁS OPÄŤ PRIVÍTAME V ZREKONŠTRUOVANOM AREÁLI HIER RADOSŤ NA ZAČIATKU LETNEJ PREVÁDZKY 01.04.2024.