RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVY KLUB, p. o. berie  vzniknutú situácia spôsobenú šírením koronavírusu (COVID-19)  veľmi vážne a zodpovedne pristupuje k dodržiavaniu všetkých opatrení. Uzatvorili sme všetky športoviská (AHRŠ, ANŠ, Zimný štadión, školské areály v našej správe), taktiež sme prerušili/zrušili športové aktivity pre materské školy, základné školy a širokú verejnosť.

Ďalším z krokov, ktorý je vyústením tejto nemilej situácie, bude refundácia poplatkov, ktoré rodičia uhradili za svoje deti. Týka sa to kurzov, krúžkov a poplatku za škôlku korčuľovania, plávania. Spôsob vrátenia peňazí prebehne individuálne na základe komunikácie zamestnancov RŠK, p. o. s rodičmi.

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. sa snaží aj v týchto ťažkých časoch byť tu pre Vás. Krok s vrátením poplatkov za neuskutočnené, prípadne prerušené športové aktivity, je pre nás logický a transparentný prejav spolupráce.

Predpokladané vrátenie poplatkov za jednotlivé športové aktivity plánujeme do konca mesiaca apríl.