S uvoľňujúcimi sa opatreniami otvárame pre verejnosť ihrisko plážového volejbalu v AHRŠ (Areál hier Radosť Štrkovec). K dispozícii je krásne a kvalitne upravené ihrisko v príjemnom prostredí jazera Štrkovec.

REZERVÁCIE:

I) Dlhodobé užívanie plážového volejbalového ihriska v areáli AHRŠ je potrebné objednať na adrese info@rskruzinov.sk. V objednávke je potrebné uviesť všetky fakturačné údaje (rovnako pre právnickú aj fyzickú osobu), vrátane kontaktov, termín počas kalendárneho roka, deň v týždni a hodiny počas ktorých máte záujem o užívanie ihriska. Po spätnom potvrdení objednávky zo strany RŠK, p. o.  a obojstrannom podpísaní tohto Potvrdenia je možné začať s užívaním športoviska.
II) Jednorazové užívanie plážového volejbalového ihriska je potrebné uhradiť priamo v areáli AHRŠ u správcov areálu pred začiatkom užívania ihriska. Bez vykonania takejto úhrady nebude záujemcom o športové aktivity umožnený vstup na ihrisko.

PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – Nedeľa
07:00 – 21:30 hod. počas letnej prevádzky, od 01.04. do 30.10.

Vedúci strediska:
Mgr. Ivan ŠIRILLA
GSM: +421 905 789 540
e-mail: ivan.sirilla@rskruzinov.sk

Správcovia areálu:
Ľubomír Staš, Peter Sooky
GSM: +421 907 453 336