RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. pracuje usilovne na všetkých frontoch. Našou snahou je nie len starať sa o športové vyžitie v rámci našej krásnej mestskej časti, ale aj pripravovať kvalitné podmienky pre športovú činnosť v rámci našich areálov. Príkladom kvalitnej spolupráce je vzťah RŠK, p. o . a ŠK Tempo pána Hečka, ktorý nám vyjadril vďaku pri organizácii kurzov korčuľovania, ktoré pripravujú na našom zimnom štadióne.

 

Oficiálne poďakovanie nájdete tu:
HECKO – podakovanie 03_2019