Prvý prázdninový mesiac júl bude v znamení denného športového tábora, informácie o ňom budeme pravideľne prinášať na našom facebook profile a samozrejme tu na našom webe.

Krátkodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Ružinovské športové prázdniny 2022

  • Dátum: 7. – 29.7.2022
  • Čas: 07:30 – 16:30 hod.
  • Miesto: Areál netradičných športov
  • Program: športové aktivity, kúpalisko, výlety
  • Denný športový tábor pre deti vo veku od 7 do 14 rokov

Informácie:

Ružinovské športové prázdniny – RŠK RUŽINOV (rskruzinov.sk)

Kontaktná osoba tábor:

Ing. Andrej PUSTAY
tel. č.: +421 908 730 425
e-mail: prazdniny@rskruzinov.sk