Nový rok 2022 už je v plnom prúde. Postupným uvoľnovaním opatrení sme začali pristupovať k reštartu našich športových aktivít. Od 17. januára sa naplno spustia krúžky futbalu a florbalu. Reštart sa bude týkať aj obľúbeného projektu pre materské školy „Škôlka korčuľovania“.

Prehľad aktivít na mesiac január:

1. dlhodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Florbalový krúžok

  • pre deti od 6 do 15 rokov
  • utorok 16:30 – 17:30 hod., ZŠ Nevädzová 2
  • štvrtok 16:30 – 17:30 hod., ŠZŠ Nevädzová 3

 Futbalový krúžok

  • pre deti od 6 do 15 rokov
  • streda 17:00 – 18:00 hod., ZŠ Pavla Marcelyho
  • piatok 17:00 – 18:00 hod., ZŠ Nevädzová 2

 2. krátkodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Škôlka korčuľovania– I. TURNUS (termín: 18.1. – 3.2.2022)

  • utorok 08:30 – 10:45 hod., Zimný štadión Vl. Dzurillu
  • štvrtok 08:30 – 10:45 hod., Zimný štadión Vl. Dzurillu
  • Materské školy: Bancíkovej, Haburská 6, Stálicová