Jún 2016

 Jednorazové aktivity organizované RŠK, p. o.:

Športový deň seniorov

 • Dátum: 16.2016
 • Čas: 09,00 – 11,30 hod.
 • Miesto: Areál hier Radosť Štrkovec
 • športové dopoludnie pre seniorov

 Ružinovský deň otcov

 • Dátum: 19.6.2016
 • Čas: 09,00 – 14,00 hod.
 • Miesto: Areál netradičných športov, Športový areál ZŠ Nevädzová
 • športový deň pre otcov a ich deti (turnaje vo futbale, florbale a tenise)
 • športové disciplíny pre najmenších, sprievodný program

  Jednorazové aktivity organizované v spolupráci s RŠK, p. o. a MČ Bratislava – Ružinov:

SUMMER SPORT DAY 2016

 • Dátum: 4.6. – 5.6.2016
 • Čas: 08,00 – 20,00 hod.
 • Miesto: Areál netradičných športov (ANŠ), Areál hier Radosť Štrkovec (AHRŠ)
 • Spoluorganizátor: o.z. BKR Bratislava
 • turnaje v malom futbale, 3×3 basketbale (v ANŠ) a plážovej hádzane (v AHRŠ)

 Ostatné aktivity v priestoroch RŠK, p. o.:

O pohár starostu MČ Bratislava – Ružinov

 • Dátum: 11.6.2016
 • Čas: 09,00 – 12,00 hod.
 • Miesto: Areál netradičných športov
 • Organizátor: Š. Leitmann
 • futbalový turnaj v malom futbale

 1. dlhodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Florbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

 • utorok 16,30 – 17,30 hod., ZŠ Nevädzová
 • 16,30 – 17,30 hod., ŠZŠ Nevädzová

 Futbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

 • streda 16,30 – 17,30 hod., Areál netradičných športov
 • 16,30 – 17,30 hod., Areál netradičných športov

Krátkodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Škôlka plávania – III. TURNUS (termín: 31.5. – 23.6.2016)

 • utorok 09,00 – 11,00 hod., Plaváreň Slovnaft
 • štvrtok 09,00 – 11,00 hod., Plaváreň Slovnaft
 • Škôlky: Budovateľská, Velehradská, Tekovská, Haburská 4, Medzilaborecká, Západná

 Miniolympiáda

 • každý deň 09,00 – 11,00 hod., areáli MŠ MČ Ružinov
 • letná miniolypiáda pre škôlkarov
 • Škôlky, ktoré majú záujem sa nahlasujú postupne, preto konkrétne dni a časy doplníme po vzájomnej dohode s MŠ MČ Bratislava – Ružinov