Čas letí ako voda, skrátený mesiac február nám končí, strieda ho mesiac marec a s ním aj zaujímavý športový program organizovaný RŠK, p.o..

Jednorazové aktivity organizované RŠK, p. o.:

RŠLŽ 2017/2018 – Majster Ružinova vo volejbale

 • Dátum: 26.3.2018
 • Čas: 08,00 – 13,30 hod.
 • Miesto: ZŠ Ostredková
 • Kategória: „Starší“ zmiešané družstvo (7. – 9. ročník)

 Dlhodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Florbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

 • utorok 16,30 – 17,30 hod., ZŠ Nevädzová
 • štvrtok 16,30 – 17,30 hod., ŠZŠ Nevädzová

 Futbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

 • streda 17,00 – 18,00 hod., ZŠ Pavla Marcelyho
 • piatok 17,15 – 18,15 hod., ZŠ Nevädzová

Krátkodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Kurz korčuľovania – III. TURNUS (termín: 4.3. – 29.4.2018)

 • nedeľa 09,45 – 10,45 hod., Zimný štadión Vl. Dzurillu

Škôlka korčuľovania– IV. TURNUS (termín: 13.2. – 22.3.2018)

 • utorok 09,00 – 11,00 hod., Zimný štadión Vl. Dzurillu
 • štvrtok 09,00 – 11,00 hod., Zimný štadión Vl. Dzurillu
 • Škôlky: Velehradská, Šťastná, Palkovičova, Haburská 6, Stálicová

Škôlka plávania – II. TURNUS (termín: 20.3. – 19.4.2018)

 • utorok 09,00 – 11,00 hod., plaváreň Slovnaft
 • štvrtok 09,00 – 11,00 hod., plaváreň Slovnaft
 • Škôlky: Miletičová, Gemerská, Exnárova