Nový školský rok 2018/2019 nám začal, žiaci zasadli do školských lavíc a opäť sa rozbiehajú všetky aktivity RUŽINOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU, p.o. pre materské školy, základné školy a vôbec všetkých ružinovčanov.

  Jednorazové aktivity organizované RŠK, p. o.:

Športový deň počas Ružinovských hodových slávností

 • Dátum: 29.9. – 30.9.2018
 • Čas: 15,00 – 18,00 hod.
 • Miesto: park Andreja Hlinku
 • športové stanovištia pre deti

 Jednorazové aktivity organizované v spolupráci s RŠK, p. o. a MČ Bratislava – Ružinov:

Ružinovská hodová cykločasovka 2018

 • Dátum: 29.9.2018
 • Čas: 11,00 – 17,00 hod.
 • Miesto: Ružinovská cesta (pri Štrkoveckom jazere)
 • Organizátor: GREEN BIKE
 • preteky cyklistov v rôznych vekových kategóriách na 4,8 km

Dlhodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Florbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

 • utorok 16,30 – 17,30 hod., Areál netradičných športov
 • štvrtok 16,30 – 17,30 hod., Areál netradičných športov

 Futbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

 • streda 16,30 – 17,30 hod., Areál netradičných športov
 • piatok 16,30 – 17,30 hod., Areál netradičných športov

 Hokejbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

 • pondelok 17,30 – 18,30 hod., Areál netradičných športov
 • štvrtok     17,30 – 18,30 hod., Areál netradičných športov

 Krátkodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Kurz korčuľovania – I. TURNUS (termín: 16.9. – 28.10.2018)

 • nedeľa 09,45 – 10,45 hod., Zimný štadión Vl. Dzurillu

 

Škôlka plávania – I. TURNUS (termín: 13.9. – 9.10.2018)

 • utorok 09,00 – 10,30 hod., Plaváreň Slovnaft
 • štvrtok 09,00 – 10,30 hod., Plaváreň Slovnaft
 • Škôlky: Haburská 6, Stálicová, Šťastná, Palkovičová