Školský rok 2020/2021 sa nám začal. Našu činnosť hneď na úvod pribrzdili opatrenia týkajúce sa zamedzeniu šírenia sa covid – 19. Ako sme Vás už informovali, naše aktivity týkajúce sa kurzov a krúžkov spúšťame v mesiaci október. Čo nás teda čaká v septembri?

Jednorazové aktivity organizované v spolupráci s RŠK, p. o. a MČ Bratislava – Ružinov:

Ružinovské hodové slávností

  • Dátum: 26.9. – 27.9.2020
  • Čas: 14:00 – 21:00 hod.
  • Miesto: Areál hier Radosť Štrkovec, Amfiteáter
  • hodové hudobné vystúpenia