V rámci zrekonštruovanej športovej haly, ktorá je súčasťou areálu ŠH Trnávka na Vietnamskej ulici 21/A, ponúkame možnosť prenájmu cvičebnej miestnosti. Tento priestor je vybavený zrkadlami na dvoch zo štyroch stien. K dispozícii sú šatne, sprchy a sociálne zariadenia. V budove športvej haly sa nachádza bufet. Parkovanie je priamo pri hale. Cvičebná miestnosť je určená na rozmanitú činnosť určenú pre menšie skupiny.

Všetky potrebné informácie získate na emaily: info@rskruzinov.sk, alebo na telefónnom čísle +421 915 746 209.

Tešíme sa na Vás.