S novým školským rokom spúšťa RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. svoje aktivity smerom k materským, základným školám a k širokej verejnosti. Program na školský rok 2021/2022 sa bude postupne dopĺňať. Mesiac september odštartujú populárne krúžky futbalu a florbalu.

Dlhodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Florbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

  • utorok 16:30 – 17:30 hod., Areál netradičných športov
  • štvrtok 16:30 – 17:30 hod., Areál netradičných športov

 Futbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

  • streda 16:00 – 17:00 hod., Areál netradičných športov
  • piatok 16:00 – 17:00 hod., Areál netradičných športov

 V priebehu mesiaca september budeme informovať porstredníctvom nášho webu a fb profilu o ďalších prirpavovaných projektoch.