Sme veľmi radi, že po vyše roku Vám opäť môžeme priniesť ucelený program našich aktivít v mesiaci jún. Aj keď pomaly, ale predsa rozbiehame naše aktivity. Sledujte nás na našom facebook profile tu FACEBOOK a samozrejme na našom vynovenom webe.

Dlhodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Florbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

  • utorok 16:30 – 17:30 hod., Areál netradičných športov
  • štvrtok 16:30 – 17:30 hod., Areál netradičných športov

 Futbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

  • streda 16:00 – 17:30 hod., Areál netradičných športov
  • piatok 16:30 – 17:30 hod., Areál netradičných športov

 Krátkodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Miniolympiáda 2021

  • každý deň 08:30 – 11:00 hod., v priestoroch materských škôl
  • miniolympiáda pre škôlkarov