Posledný školský mesiac jún nám začal, nižšie si môžete pozrieť čo sme si pre vás pripravili.

Jednorazové aktivity organizované RŠK, p. o.:

RŠLŽ 2017/2018 – Majster Ružinova v atletickom trojboji

 • Dátum: 6.6.2018
 • Čas: 08,00 – 13,30 hod.
 • Miesto: Športový areál ZŠ Nevädzová
 • Kategória: „Mladší a Starší“ chlapci a dievčatá (5. – 9. ročník)

 Športový deň seniorov

 • Dátum: 13.6.2018
 • Čas: 09,00 – 11,30 hod.
 • Miesto: Areál hier Radosť Štrkovec
 • Športové dopoludnie pre seniorov

 Jednorazové aktivity organizované v spolupráci s RŠK, p. o. a MČ Bratislava – Ružinov:

Kapela Ružinova

 • Dátum: 6.2018
 • Čas: 17,00 – 21,00 hod.
 • Miesto: Areál hier Radosť Štrkovec, Amfiteáter
 • Organizátor: CULTUS, a. s.
 • Súťaž o najlepšiu ružinovskú kapelu

 Ružinovské rybárske slávnosti a MDD

 • Dátum: 10.6.2018
 • Čas: 8,00 – 16,00 hod.
 • Miesto: Areál hier Radosť Štrkovec, Amfiteáter
 • Organizátor: CULTUS, a. s.
 • Súťaž vo varení halászlé, oslava MDD, sprievodný program pre deti aj dospelých

 Dlhodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Florbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

 • utorok 16,30 – 17,30 hod., Areál netradičných športov
 • štvrtok 16,30 – 17,30 hod., Areál netradičných športov

 Futbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

 • streda 16,30 – 17,30 hod., Areál netradičných športov
 • piatok 16,30 – 17,30 hod., Areál netradičných športov

 Krátkodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Škôlka plávania – IV. TURNUS (termín: 29.4. – 21.6.2018)

 • utorok 09,00 – 11,00 hod., plaváreň Slovnaft
 • štvrtok 09,00 – 11,00 hod., plaváreň Slovnaft
 • Škôlky: Chlumeckého, Medzilaborecká, Felix, Haburská 4, Velehradská, Budovateľská, Tekovská

Miniolympiáda

 • každý deň 09,00 – 11,00 hod., areáli MŠ MČ Bratislava – Ružinov
 • letná miniolypiáda pre škôlkarov
 • Škôlky, ktoré majú záujem sa nahlasujú postupne, preto konkrétne dni a časy doplníme po vzájomnej dohode s MŠ MČ Bratislava – Ružinov