!!Vzhľadom na veľký záujem o krúžky futbalu a florbalu, sme pridali druhú tréningovú skupinu do oboch spomenutých krúžkov!!

S príchodom nového školského roka, sa zintenzívňujú aktivity RUŽINOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU, p. o.. Dnešným dňom sme spustili prihlasovanie na jednotlivé krúžky, ktoré budú prebiehať počas školského roka 2022/2023. Okrem tradičných a populárnych krúžkov futbalu a florbalu sme si pre všetkých pripravili novinku v podobe krúžku FRISBEE.

Ako už bolo spomenuté, prihlasovanie sme spustili dnes (2.9.), prostredníctvom nášho webu tu KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ kde si budete môcť kliknúť na jednotlivý krúžok, vyplníte prihlášku a pošlete ju na adresu na andrej.pustay@rskruzinov.sk.

Základné informácie k jednotlivým krúžkom:

FLORBAL:

trvanie: 13.9. – 29.6.

vek: 6 – 15 rokov

miesto: Areál netradičných športov (veľká a malá hala)

kedy:

Utorok a štvrtok 15:30 – 16:30

Utorok a štvrtok 16:30 – 17:30

informácie: FLORBALOVÝ KRÚŽOK INFO

FUTBAL:

trvanie: 14.9. – 30.6. 

vek: 6 – 15 rokov

miesto: Areál netradičných športov (umelá tráva a malá hala)

kedy:

Streda a piatok 15:30 – 16:30

Streda a piatok 16:30 – 17:30

informácie: FUTBALOVÝ KRÚŽOK INFO

FRISBEE:

trvanie: 22.9. – 29.6.

vek: 6 – 15 rokov

miesto: Areál netradičných športov (umelá tráva)

kedy: štvrtok 16:00 – 17:00

informácie: FRISBEE INFO