Slovenský zväz ľadového hokeja pod vedením nového prezidenta Miroslava Šatana deklaroval na svojom kongresovom zasadnutí podporu rozvoja detského a mládežníckeho hokeja. K tejto podpore sa teraz pripája RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o., (skrátene RŠK, p. o.), príspevková organizácia mestskej časti Bratislava-Ružinov (ktorá výraznou mierou podporuje športovanie Ružinovčanov), spravujúca a prevádzkujúca okrem iného aj Zimný štadión Vladimíra Dzurillu.

V rámci prípravného obdobia na hokejovú sezónu 2019-2020 sa vedenie tejto organizácie rozhodlo zorganizovať pre hráčov bratislavských klubov 4 jednodňové turnaje. Turnaje sa odohrajú v dňoch 26.-29.08.2019 v hlavnej hale Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu v kategóriách – hráči 6. ročníkov, hráči 7. ročníkov, hráči 8. ročníkov základných škôl a kadeti. Účastníkmi turnajov budú jednotlivé družstvá bratislavských klubov HK Ružinov ´99 Bratislava, HC SLOVAN Bratislava, HOBA Bratislava, HKL Bratislava, HO Hamíkovo.

Keďže organizátorom turnaja je RŠK, p. o. účastníci neplatia žiadne štartovné a ani žiadne účastnícke poplatky. Organizátor hradí všetky náklady na organizáciu turnajov a cien pre víťazov v jednotlivých kategóriách.

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. chce aj takýmto spôsobom ukázať, že o vytváraní podmienok pre športovanie detí a mládeže nie je potrebné len rozprávať, ale aj konať.

Rozpis turnajov: ROZPIS TURNAJOV
Výsledky turnajov: VÝSLEDKY TURNAJOV

Ing. Ľubomír Lenár
riaditeľ RŠK, p. o.