Zimný štadión Vladimíra Dzurillu je domovským stánkom úspešne sa rozvíjajúceho projektu amatérskej hokejovej ligy pod názvom RAHL (Ružinovská amatérska hokejová liga). Nadšenie ľudí a kvalitná práca sa odzrkadľuje nie len na počte družstiev , ale najmä na profesionálnom riadení tejto súťaže. Všetko sa deje pod záštitou občianskeho združenia AMATEUR SPORT, ktorá je akýmsi riadiacim orgánom celej ligy a v spolupráci s RUŽINOVSKÝM ŠPORTOVÝM KLUBOM, p. o..

V ročníku 2016/2017 je v súťaži prihlásených 10 družstiev, ktoré v základnej časti odohrajú 22 zápasov, potom prichádza na rad Play off.  Každé z družstiev má na súpiske 35 hráčov, to znamená, že 350 ľudí sa aktívne zúčastňuje tejto ligy. Keď k tomu pripočítame organizačných pracovníkov, rozhodcov, časomeračov, prichádzame k veľmi zaujímavému číslu 400. Tento počet svedčí o kvalite projektu, ktorého perspektíva do budúcna je viac ako zaujímavá.

Na každom stretnutí (trvanie stretnutia je 2 x 20 minút) je prítomná zdravotná služba, samozrejmosťou sú rozhodcovia a plne zastúpený box časomeračov. V tomto smere je výborná spolupráca s BZĽH. Hracím dňom ligy je sobota, kedy odohrajú svoje stretnutia všetky prihlásené družstvá. Úvodné stretnutie hracieho dňa začína o 11:00. V jeden hrací deň sa odohrá 5 stretnutí, takže o kvalitnú porciu amatérskeho hokeja je postarané. Zloženie jednotlivých družstiev je určené pravidlami, ktoré sú nastavené tak, aby upravovali počet bývalých profesionálnych hráčov.

Riadiaci orgán RAHL sa snaží o zvyšovanie atraktivity súťaže a to vyhlasovaním hráčov mesiaca, hráča kola, a taktiež organizovaním podujatia ALL Star Game RAHL. Profesionálny prístup, kvalitné zázemie a to najmä vďaka RUŽINOVSKÉMU ŠPORTOVÉMU KLUBU, p. o. napovedá, že tento projekt je úspešný a do budúcna sa môže a má kam posúvať. Už len to, že sú úvahy o usporiadaní „RAHL Winter classic“, teda stretnutia pod holým nebom, svedčí o tom, že tento projekt má silu, zanietených ľudí a podporu v rôznych smeroch. K tomu im prajeme veľa zdaru.

rahl

rahl2