Dlhoročne veľmi úspešným projektom RŠK, p. o. je nepochybne celoročný projekt pod názvom RUŽINOVSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA ŽIAKOV (RŠLŽ). Formou turnajov v rôznych tradičných športových odvetviach si zmerali sily žiaci a žiačky ružinovských základných škôl. Bližšie informácie nám porozprával Andrej Pustay, riaditeľ RŠLŽ.

Kto sa stal víťazom práve skončeného ročníka?

Celkovým víťazom RŠLŽ 2017/2018 sa stala SŠ sv. Vincenta de Paul. Ako víťazovi im RŠK, p. o. odovzdal putovný pohár a darčekovú poukážku na nákup športových pomôcok v hodnote 500 EUR. Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Ostredková, ktorá dostala darčekovú poukážku v hodnote 250 EUR. Tretie miesto získala ZŠ Mierová, ktorá dostala darčekovú poukážku v hodnote 125 EUR. Samozrejme chcem touto cestou poďakovať nielen žiakom a žiačkam, ktoré sa do súťaží zapojili, ale predovšetkým pedagógom, ktorí ich na súťaže pripravovali.“

Ako vnímate s odstupom času práve skončený ročník 2017/2018?

„Celý ročník vnímam veľmi pozitívne. Základné školy pristupovali k účasti veľmi pozitívne. Kvalitatívne boli pripravené skutočne skvele. Teší nás najmä fakt, že vzrástol záujem o náš projekt a počty zúčastnených boli oproti minulému roku väčšie. Máme tak do budúcnosti dôležitú úlohu ako organizácia, a to, neustále kvalitu turnajov nie len udržiavať, ale aj posúvať ďalej.“

Koľko škôl a koľko detí v akom vekovom spektre sa zapojilo do tejto sezóny?

„Oslovených bolo 10 základných škôl MČ Bratislava – Ružinov a všetkých 10 sa do projektu zapojilo. Celkovo sa do športového zápolenia zapojilo 724 detí. Vekové kategórie boli v mnohých prípadoch dve. Turnaje sme pripravovali pre starších a mladších druho – stupniarov. V tomto školskom roku išlo o ročníky 1.1. 2002 – 31.12 2007.“

Ktoré športy boli v tomto roku najpopulárnejšie?

„Ročník 2017/2018 bol na športové disciplíny bohatý a atraktívny. Každý zo športov lákal, no najviac však futbal, florbal a atletický trojboj. Z ďalších športov sa osvedčila pre dievčatá vybíjaná a taktiež volejbal zmiešaných družstiev.“

Aká bude budúcnosť RŠLŽ?

„Novinky sme zaviedli už tento rok a to tým, že sme školám zabezpečili krásny veľký putovný pohár, ktorý si nechajú celý rok. Samozrejme v novom ročníku obmeníme niektoré športy, aby sme RŠLŽ zatraktívnili. Pracujeme na tom, aby bol ročník 2018/2019 opäť atraktívny a zaujímavý.“