RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. pripravil aj tento rok pokračovanie úspešného celoročného projektu pre základné školy, tzv. RŠLŽ (RUŽINOVSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA ŽIAKOV). Táto dlhodobá, celoročná súťaž, bude aj tento rok zložená z viacerých športových disciplín, pozostávajúcich prevažne z kolektívnych športov.

Na základe skúseností z minulých rokov, sme sa rozhodli neexperimentovať, ale zvolili sme osvedčené a populárne kolektívne športy ako florbal, futbal, basketbal a vybíjaná. V rámci bodovaných športov nebude chýbať ani sama kráľovná, atletika. Cieľom projektu je dať šancu všetkým, preto budú samostatne súťažiť chlapci a dievčatá a to v dvoch vekových kategóriách.

Rozdelenie podľa vekových kategórií.: 

1, „Mladší“ – je určená pre žiakov a žiačky narodených  od 1.1.2007 do 31.12.2009 vrátane,

2, „Starší“ – je určená pre žiakov a žiačky narodených od 1.1.2004 do 31.12.2007 vrátane.

Zaregistrovať sa do Ružinovskej športovej ligy žiakov je potrebné do 25. septembra 2019. Záväznosť prihlášky potvrdíte vyplnením a zaslaním na email andrej.pustay@rskruzinov.sk.  Pevne veríme , že školských družstiev bude v oboch spomenutých kategóriách veľa a opäť budeme mať možnosť sledovať kvalitné športové výkony či už jednotlivcov, alebo kolektívu.

Propozície a informácie k sezóne 2019/2020:

Propozície RŠLŽ 2019-2020

Predpokladaný harmonogram na sezónu 2019/2020:

Rozpis RŠLŽ 2019-2020

Informácie k predchádzajúcemu ročníku 2018/2019:

https://rskruzinov.sk/akcie/ukoncili-sme-sezonu-rslz-v-skolskom-roku-2018-2019/