Blíži sa nám koniec školského roka, začínajú prázdniny a s nimi rôzne zaujímavé letné denné tábory. RŠK, p.o. pripravil pre deti od 7 – 14 rokov denný tábor pod názvom „Ružinovské športové prázdniny 2016“. Informácie k táborom nájdete na našom webe www.rskruzinov.sk.

Porozprávali sme sa s osobou kompetentnou, metodikom RŠK, p.o. Mgr. Martinom Kováčom.

Prázdniny sa nám blížia, RŠK p.o. pripravuje projekt „Ružinovské športové prázdniny“. Kedy a kde štartujete prvý turnus?

„Prvý turnus začíname už tradične v Areáli hier Radosť, pri Štrkoveckom jazere a to v pondelok 4.7. 2016. Máme pripravených profesionálnych animátorov, ktorí sa deťom budú venovať  celé dni, počas šiestich turnusov.“

 Priblížte nám program jednotlivých turnusov?

„Denný harmonogram jednotlivých turnusov sa bude meniť vzhľadom na vývoj počasia. Pripravené máme rôzne zaujímavé poznávacie výlety, návštevy  bratislavskej Zoo, jaskýň… Samozrejme súčasťou denného programu bude návšteva kúpaliska a rôzne športové aktivity v našich areáloch. Program bude bohatý a neodradí nás ani nepriaznivé počasie. O deti bude postarané po všetkých stránkach. Dohliadať budeme na pitný režim, zabezpečené je aj kvalitné stravovanie.“

 Vieme že o ružinovský denný tábor je veľký záujem, je vôbec ešte možné dieťa prihlásiť? Ak áno prezraďte nám spôsob?

„Samozrejme, že nás záujem o denný tábor teší, svedčí to o našej kvalitnej práci a zaujímavom programe , ktorý pre deti chystáme. Ešte máme voľné miesta v niektorých turnusoch, prehľad o nich môžu rodičia nájsť na našej stránke www.rskruzinov.sk v sekcii naša činnosť (https://rskruzinov.sk/nasa-cinnost/ruzinovske-sportove-prazdniny/). V tejto časti na našej stránke si môžete stiahnuť prihlášku, ktorú vyplnenú pošlete na uvedenú mailovú adresu.“

Čo by ste dodali na záver?

„Záujem o našu činnosť je veľký, pretože za nami stojí kvalitná a zodpovedná práca či už nás metodikov, alebo samotných animátorov. Záleží nám na profesionálnom prístupe zúčastnených a individuálnom prístupe k jednotlivým deťom. Športu zdar a vidíme sa od 4.7. v Areáli hier Radosť.“

Ďakujeme za informácie metodikovi RŠK p.o. Mgr. Martinovi Kováčovi.